Zarządzanie projektami

Zarządzaj projektem spawalniczym z podziałem na elementy

Zarządzanie spoinami

Dodaj, importuj, usuń, zmień, zaktualizuj, filtruj spoiny w twoim projekcie

Proces spawania

Wykonaj pełny proces spawania od początku do końca

Badania

Kontroluj wyspawane spoiny

Raporty

Sprawdź poprawność raportów

Logi spawania

Wygeneruj pełny dziennik spawalniczy lub raporty końcowe

Zarządzanie WPS'ami

Zarządzam WPS'em wraz z przypisanymi do niego zmiennymi

Zarządzanie ludźmi

Zarządzaj zespołem spawaczy, przypisanymi rolami i uprawnieniami